Технічне завдання, його суть і значення для обстеження висотних будівель, силосів та труб

Технічне Завдання (ТЗ) у будівельній галузі, в залежності від призначення, є двох типів, а саме, ТЗ необхідне: для розробки Проектно-кошторисної документації (ПКД) на нове будівництво, всі виді ремонтів, реконструкції і реставрації, та Технічне завдання необхідне для обстеження будинків та споруд, що підлягають  ремонту, реконструкції чи реставрації.

У першому випадку, ТЗ визначає всі характеристики будівлі, що повинна бути зведеною (архітектурні, конструктивні, мережеві та спеціального обладнання), особливості виконання та склад робіт зведення нової будівлі, будівлі, що потребує ремонту, реконструкції та реставрації.

 У другому випадку, ТЗ визначає особливості та склад робіт, які необхідно виконати, за обстеження будинків та споруд, для визначення стану цих будівель та розробки рекомендації на виконання робіт із їх ремонтів, реконструкції та реставрації.

При цьому головним завданням обстеження є встановлення причини руйнування.

Фотофіксація руйнування конструкції збірного силосу

Фотофіксація руйнування конструкції збірного силоса

Документ Технічне завдання (ТЗ) обов’язково повинен входити до складу документів, які готує та надає замовник виконавцю робіт. Практично завжди дана дія виконується. Але, останнім часом, відношення до ТЗ та його змісту стає дуже формальним. При цьому головним в ТЗ, на думку замовників, як і більшості виконавців, є запис «Виконати роботи у відповідності із таким-то нормативним документом….», чи взагалі фраза: «Виконана робота повинна відповідати нормативним документам у  сфері будівництва та не заперечувати Законам України». Тобто, замовник вважає, якщо він послався на Закон України, то точно врахував всі умови виконання робіт із обстеження.

Замовник не розуміє, шо ТЗ є основою завдання для виконавця, і тому воно повинно бути максимально детально і технічно грамотно прописане. Ця робота повинна бути виконана після підписання договору. А у випадку визначення виконавця через тендер, цей документ є основою для розуміння всіма кандидатами на цю роботу, про що йде мова, і правильно визначити вартість робіт та час їхнього виконання.

Правильне та детальне ТЗ є фундаментом і гарантією, якісного виконання роботи, а у випадку виявлення розбіжностей між ТЗ та виконаними роботами, замовник  може спокійно відстояти свої права у суді та примусити виконавця робіт все зробити відповідно ТЗ.

Розглянемо основні питання, які повинні бути поставлені у ТЗ, та виконання яких гарантує замовнику чітке розуміння стану будівель — будинків та споруд (елеваторів, труб чи інших об’єктів будівництва), які роботи необхідно виконати висококваліфікованим спеціалістам із новітнім обладнанням в сертифікованих лабораторіях, та що для цього їм повинен надати замовник.

До вихідних даних, які повинен надати замовник до початку робіт із обстеження, відносяться:

 • проєкт на зведення даної будівлі;
 • проєкти на ремонти, що виконувалися;
 • дані про умови виконання будівельних робіт (Акти на приховані роботи та інше), матеріали попередніх обстежень;
 • умови експлуатації будівель;
 • склад та вміст газів (за обстеження димових труб).

Всі роботи із обстеження необхідно розділити на роботи на об’єкті та роботи в лабораторії

 1. Роботи на об’єкті, що обстежується:
 • збір вихідних даних в процесі візуального огляду будівельних конструкцій із фотофіксацією та нанесенням отриманих даних по їхньому руйнуванню на схемі споруд.

Схема розташування тріщин та руйнувань в силосних баштах

 • інструментальні обміри та дослідження із використанням електронного обладнання для неруйнівного контролю, за якого встановлюється поверхнева міцність матеріалу залізобетону, бетону чи цегли, наявність та діаметр робочої арматури в бетоні і її стан (корозію), товщину захисного шару бетону над арматурою, з яким кроком розташована арматура, а також товщину металу будівельних конструкцій будівель із металу      
 • виконується відбір — взірці бетону, цегли (кернів) із будівель в різних місцях, а також матеріал в місцях робочих швів, які утворилися в процесі зведення будівель із бетону чи з’єднання збірних конструкцій; відбір взірців металу і передача їх для лабораторних досліджень;
 • топогеодезичні дослідження будівель: геометрія окремих конструкцій та будівель в цілому, положення в просторі;
 • визначення руйнування футеровки в трубах за допомогою квадракоптерів із тепловізійних камерами (рис. 3)

Фото результату обстеження нерівномірного прогрівання димової труби в місцях руйнування футеровки

 1. Робота в лабораторії:
 • Отримавши всі дані за розділом 1, в лабораторії, обладнаній сучасним сертифікованим обладнанням, висококваліфіковані спеціалісти проводять: фізико-хімічний аналіз матеріалів металу, бетону чи залізобетону та цегли. Визначають його механічні властивості — міцність матеріалу, металу, бетону чи залізобетону, цегли. Для залізобетону, визначають величину корозії арматури. міцність та її клас, а також визначають стан арматури та швидкість корозії (руйнування) арматури матеріалу, металу, бетону чи залізобетону; визначають стан вузлів, з’єднання елементів будівель.
 •  Знаючи фактичну геометрію будівлі, її відхилення від проектного положення та дані про матеріал, із якого вони зведені — метал, бетон і залізобетон, цеглу, навантаження проектні та фактичні, спеціалісти із опору матеріалів і конструкцій створюють математичні моделі будівель та визначають величину відхилення напруження в тілі конструкції від проектних навантажень в процесі експлуатації.

Фото математичної моделі напруження димової залізобетонної труби

Все вище перераховане повинно бути внесене до ТЗ із назвами приладів та обладнання, яке використовується в процесі обстеження, та необхідних сертифікатів на обладнання і для спеціалістів. 

На основі вирішення перерахованих в ТЗ питань, спеціалісти виконавця роблять висновки про реальний стан будівлі (силосів, труб та інших будівель), причини його руйнування. Вони розробляють рекомендації із приведення будівлі до нормального стану.

Виконання перерахованих вище питань ТЗ гарантує замовнику, що він отримає  достовірні дані про стан будівель, та розуміння того, що потрібно робити з ними далі, щоб вони, за проектних навантажень, працювали багато років.

Надання такого ТЗ до вибору виконавців робіт з обстеження будівель, ставить всіх підрядників в рівне положення, а замовнику дає гарантію вибору професійного підрядника.

Замовник повинен розуміти, що головним завданням обстеження є встановлення причин руйнування та рішень для їхнього усунення, що забезпечить довготривалу експлуатацію будівель, які обстежуються, і руйнування не повториться протягом терміну експлуатації (за умов нормативної експлуатації), та замовнику не доведеться нести великі втрати, в тому числі і людські.  

Артем Бабенко, генеральний директор ПП «АЛЬП-ПРОМ»,  Віктор Жван, «Харківбудніпроєкт»