Інтеграція існуючих елеваторів у виробництво глибокої переробки зерна

До глибокої переробки зерна (далі ГПЗ) слід відносити процеси вилучення хімічних компонентів зерна, які можуть використовуватися як самостійний продукт або піддаватися подальшій обробці для виробництва продукції з новими споживчими властивостями. В основному для глибокої переробки використовують зерно пшениці та кукурудзи.

Перелік деяких продуктів глибокої переробки зерна:

 • крохмалі;
 • глюкоза та глюкозно-фруктозні сиропи;
 • органічні кислоти та амінокислоти;
 • етанол;
 • дріжджові екстракти;
 • кормові ферменти та багато інших продуктів.

Етапи глибокої переробки зерна

 1. Очищення, сушіння, зберігання зерна — це елеваторне виробництво. В результаті одержуємо кондиційне зерно — сировину для подальшої переробки.
 2. Дроблення та помел зерна. Отримуємо: крупи, борошно, снеки, сировину для комбікормів.
 3. Вилучення із зерна його хімічних інгредієнтів. Отримуємо: крохмаль, клейковину, зародки кукурудзи, корм для тварин.
 4. Подальша переробка одержаних хімічних інгредієнтів. Отримуємо: глюкозу, глюкозно-фруктозні сиропи.
 5. Наступна стадія переробки — ферментація. Отримуємо: етанол, органічні кислоти та амінокислоти, дріжджові екстракти, кормові ферменти, а також багато інших продуктів.

Світові тенденції розвитку ГПЗ

Для багатьох країн ГПЗ є галуззю, що склалася, та приносить стабільно високі доходи. Найбільшими виробниками подібних продуктів є США та країни ЄС.

Сьогодні в країнах ЄС працює понад 80 заводів, які здійснюють глибоку переробку зерна, переважно це зерно пшениці.

Структура використання зерна кукурудзи в світі

У США ГПЗ займається 21 компанія, проте середній американський завод майже в 8 разів більший за європейський і виграє за рахунок нижчої, в середньому в 7 разів, вартості енергоносіїв і сировини, використовуючи більш врожайну і захищену від погодних умов генно-модифіковану кукурудзу. У США зерно кукурудзи є основною сировиною для глибокої переробки.

 

У Китаї також спостерігається значне зростання виробничих потужностей з глибокої переробки кукурудзи. В даний час близько 140 млн. т кукурудзи використовується для ГПЗ.

Світові лідери з ГПЗ

Екстенсивний шлях розвитку зернового ринку України. Перспективи та ризики

Динаміка зростання врожаїв зернових та зернобобових в Україні за період 1991 р. — 2019 р.

 

 • Середній рівень рентабельності виробництва продукції рослинництва в Україні у 2019 р. перебуває у межах 12%.
 • Україна стала другим найбільшим у світі експортером зернових культур у 2019-2020 МР. 

Ризики сучасного зернового ринку України:

 • Залежність погодних умов.
 • Транспортна інфраструктура України не відповідає потребам зернового ринку.
 • Наявні потужності щодо забезпечення зберігання зерна на елеваторах не забезпечують потреби зернового ринку ні в кількісному, ні в якісному виразах.
 • Внутрішні ціни на зерно безпосередньо залежать від ціни зерна на світовому ринку.
 • Ціни на зерно на світовому ринку схильні до багато векторного впливу і практично не передбачувані. На ціну зерна на світовому ринку впливають: баланси попиту/пропозиції, волатильність курсів валюти, загострення міжнародних конфліктів, торговельні війни, посилення санкцій та фітосанітарних вимог, введення мит, конкурентне протистояння і т. д., і зокрема пандемія.
 • Продавець завжди залежить від вимог покупця щодо якості зерна. Якщо покупець має вибір, його бажанням немає межі.

Якщо врожай — погано і неврожай — теж погано, то треба змінювати систему.

Висновки:

 • Світовий зерновий ринок нестабільний і передбачуваний.
 • Обсяг експорту зерна 70% і більше від загального врожаю це не досягнення, це гра в рулетку на державному рівні.
 • Стабільність внутрішнього зернового ринку забезпечує переробна галузь.

Інформація та для порівняння:

 • У США, які є великими експортерами аграрної продукції, частка експорту первинної продукції (зерна) становить близько 5% від вирощеного врожаю.
 • Експерти логістичної компанії GEFCO оцінюють втрати українських виробників зерна через неефективну логістику на рівні $20 на кожній тоні, що, за оцінками Світового банку, призводить до недоотриманої аграріями від $0,6 до $1,6 млрд на рік.
 • Щорічні втрати зерна від відсутності необхідних умов його зберігання оцінюються в межах (12 – 15)%. У несприятливі роки ця цифра може значно збільшитись. У грошах ці втрати оцінюється близько $2 млрд на рік. В даний час прийнятними вважаються втрати зерна до 3%, максимум 5%.

Перспективи інтенсивного шляху розвитку АПК України у аспекті зернової галузі

Усі нововведення починаються з інвентаризації та нових правил «гри».

 • Необхідно завершити інвентаризацію землі в Україні.
 • Необхідно науково обґрунтований та дотримуваний закон про сівозміну.
 • Необхідний ефективний закон про відповідальність за деградацію земельних угідь України.
 • Необхідна державна програма стимулювання відновлення родючості земельних угідь України.
 • Необхідна державна програма стимулювання розвитку переробної галузі та насамперед ГПЗ.

Переробка зерна забезпечує стабільність внутрішньодержавного зернового ринку.

Україна продає зерно і тим самим забезпечує переробну галузь у країнах ЄС, Туреччини, Китаї та інших країнах.

2019 року українське зерно було продано:

 • У Китай — у сумі $0,89 млрд.

Це посильний внесок України у забезпечення ГПЗ у Китаї.

 • У Туреччину — у сумі $1,24 млрд.

Туреччина імпортує близько 5 млн т пшениці — продає 3,5 млн т борошна, що складає

25% світового ринку борошна. Починала Туреччина 2000 р. практично з нульової позиції.

 • У країни ЄС — у сумі $3,98 млрд.

Це суттєвий внесок у забезпечення сировиною заводів з ГПЗ у Європі.

Економіка глибокої переробки зерна

 • Експортуючи зерно (сировину), ми втрачаємо додаткову вартість.
 • Переробка тони пшениці на борошно створює $50 додаткової вартості.
 • Переробка тони соєвих бобів на борошно дає $100 додаткової вартості.
 • Глибока переробка зерна на глютен, цукрові сиропи, амінокислоти, органічні кислоти створюють до $300 з розрахунку на тонну зерна.
 • Глибока переробка сої на білкові продукти формує до $600 з тони соєвих бобів.

Перспективи України щодо розвитку глибокої переробки зерна

Пшениця. Урожай 29,2 млн т (2019 р.); внутрішнє споживання — 4,2 млн т;

 • 10 млн т для ГПЗ х $300  = $3,0 млрд додаткової вартості, решту зерно пшениці можна відправити на експорт. Прибуток від вирощування зерна (12%) — 21$/т, від ГПЗ — 300$/т.

Кукурудза. Урожай 36 млн т (2019 р.), у перспективі може зрости до 40 млн т та більше, за внутрішнього споживання 5,4 млн т.

 • 20 млн т для ГПЗ х $300 = $6,0 млрд додаткової вартості, зерно кукурудзи, що залишилося, можна відправити на експорт. Прибуток від вирощування зерна (12%) — 20$/т, від ГПЗ — 300$/т.

В інтересах держави експорт зерна сої та ріпаку зробити економічно невигідним. Це дозволить завантажити потужності наявних і МЕЗів, що ще будуються в Україні. Крім цього, ще не реалізовано тему глибокої переробки олії.

Висновки:

 1. За екстенсивного розвитку України в зерновому сегменті приріст вартості експортної продукції може збільшитися ще в межах (30 -40) %, а потім почне зменшуватися.
 2. Розвиток переробної галузі та ГПЗ в Україні дозволить надходження від експортної продукції збільшити у рази.

У найближчій перспективі потенціал розвитку в Україні галузі ГПЗ

 • ГПЗ зерна пшениці в обсязі — 10 млн т.
 • ГПЗ зерна кукурудзи в обсязі — 20 млн т.
 • Крім цього, є можливість розвитку ГПЗ сої, ріпаку насіння соняшника. Україна перша у світі з експорту олії з насіння соняшника, при цьому практично не виробляє лецитин, продукт глибшої переробки олії, що має високу додаткову вартість та вільну нішу збуту на світовому ринку.
 • Рентабельність підприємств з ГПЗ — близько 20%, окупність інвестицій — (5 – 7) років.

Висновки:

 1. Орієнтація українського зерна на експорт — це життя на виснаження.
 2. Орієнтація України на ГПЗ — це стабільність та економічне зростання держави.
 3. Потенціал України у ГПЗ у межах 30 млн. т (пшениця та кукурудза), крім цього є ще не використані можливості щодо зерна соняшника, сої та ріпаку.

Загальний огляд елеваторів України

Актуальної інформації щодо сумарного обсягу зберігання зерна в елеваторах України відсутня з низки об'єктивних причин.

 • Велика кількість елеваторів понад 1,3 тис. шт.
 • Йде безперервний процес будівництва нових елеваторів та модернізації вже існуючих.

Скористаємось інформацією близькою до істини, але не абсолютно точною.

Загальний обсяг елеваторних ємностей в Україні на початок 2020 р. складає понад 55 млн т, зокрема:

 • Елеватори із залізобетонних конструкцій — 10, 5 млн т (19%).
 • Елеватори, що складаються з складів для підлоги — 18,0 млн т (32%).
 • Елеватори з металевих силосів — 27,0 млн т (49%).

Які перспективи розвитку елеваторної галузі України за екстенсивного розвитку зернової галузі АПК?

Експорт зерна

 • В даний час пройдено рубіж експорту зерна в 50 млн т. У перспективі цей обсяг може бути в межах 70 млн т і більше.
 • Припортові елеватори України вже (2020 р.) мають можливість забезпечити перевалку зерна обсягом 96 млн т на рік. За такої політики держави згодом українські чорноземи вичерпаються, і експортний «бум» зміниться поступовим падінням.

Переробки зерна

 • Експорт борошна можна прогнозувати в межах тих можливостей, які надаватимуть основні гравці борошномельного ринку. Нині експорт становить +/- 400 тис. т на рік.
 • Переробка зерна на крупу переважно буде у межах внутрішньодержавної потреби.
 • Комбікорм залежить від тваринництва, якому потрібна «державна увага». Якщо держава націлена на експорт сировини, зворотний бік цього процесу, імпорт готових продуктів.

Зберігання зерна

 • Наразі сумарний обсяг зберігання зерна на елеваторах України становить близько 55 млн т. У перспективі будуть будуватися нові великі та малі елеватори. За масового експорту зерна, основна функція елеватора, накопичив зерно – відвантажив зерно. Елеватори старої будівлі будуть експлуатуватися до економічно виправданого часу з мінімальними витратами на ремонт. Там, де це можливо, замість старих елеваторів будуватимуть нові. Решта старих елеваторів або чекає згасання і забуття, або наявні старі ХПП розберуть частинами і перепрофілюють в нове місцеве виробництво.

Перспектива елеваторної галузі України за інтенсивного розвитку зернової галузі АПК

Інтеграція елеваторів у виробництво ГПЗ

У структурі виробництва ГПЗ елеватор виконує роль виробництва по підготовці та зберіганню сировини. За фактом — це основна сировинна база виробництва.

 

Який обсяг повинен мати елеватор у структурі виробництва ГПЗ?

В умовах України, де практично всі вільні обсяги зерна йдуть на експорт, обсяг зерна, заготовленого у сезон збирання врожаю, має відповідати річному обсягу виробництва ГПЗ. Підприємства з ГПЗ рентабельні, за продуктивності переробки від 300 т зерна на добу, що відповідає річному обсягу — 100 тис. т і більше. Залежно від логістики, на підприємстві повинен знаходитися запас зерна, що забезпечує безперервну роботу виробництва обсягом не менше тримісячної потреби.

Як можна використовувати існуючі елеватори для забезпечення виробництва ГПЗ?

Підприємства з ГПЗ можуть дати «друге життя» для багатьох елеваторів старої споруди, особливо ХПП, обсяг яких в Україні становить 18 млн т або 32%. Залежно від обсягу річної програми підприємства з ГПЗ, зерно для виробництва можна заготовляти та зберігати на кількох ХПП в різних регіонах.

У чому переваги та недоліки елеваторів старої споруди щодо забезпечення виробництва ГПЗ?

Недоліки:

 • Складським приміщенням потрібний ремонт, а технології — модернізація.

Переваги:

 • Ці елеватори за рахунок свого розташування розширюють зону заготівлі зерна.
 • Їхні технічні можливості, після економічно обґрунтованої модернізації, відповідають рівню поставленого перед ними завдання.
 • Склади підлогового зберігання, за технічної їхньої відповідності нормативним вимогам, не піддаються впливу погодних умов, що змінюються.
 • У соціальному плані персонал елеваторів матиме стабільну роботу, а підприємство з ГПЗ гарантований річний запас сировини.

Яким технічним вимогам має відповідати ХПП після модернізації у рамках програми ГПЗ?

Для використання ХПП як склад зерна під виробництво ГПЗ, він повинен мати технічну можливість забезпечити повне завантаження всіх своїх зерноскладів в сезон заготівлі. За умови, що обсяг зберігання зерна на ХПП відповідає 40 тис. т, приймання та сушіння зерна (кукурудзи) має становити не менше 1000 т зерна на добу.

Для забезпечення потрібного добового приймання зерна 1000 т на ХПП має бути:

 • Автоприйом для вивантаження сучасних зерновозів.
 • Зерносушарка, продуктивністю 50 т/год по зерну кукурудзі.
 • Накопичувальний хопер для сирого зерна — 800 т, або пристосований для цього підлоговий склад.
 • Зерноочищення. Продуктивністю не менше 200 т/годину.
 • Підлогові склади зберігання зерна повинні відповідати існуючим нормативним вимогам.

Можлива перспектива елеваторів із залізобетонних конструкцій

За своєю фактурою, наявні елеватори з залізничних конструкцій більше підходять для спільної роботи з комбікормовим виробництвом, круп'яним виробництвом, млиновим виробництвом, але також немає обмежень у спільній їх роботі з підприємствами по ГПЗ. Є надія, що розвиток виробництва ГПЗ дасть поштовх до розвитку тваринництва, а тваринництво стимулюватиме розвиток комбікормового виробництва в Україні.

Використання сучасних елеваторів для підприємств ГПЗ

 • Сучасні елеватори можна використовувати як накопичувальний склад сировини для підприємств з ГПЗ, розташованих на інших територіях.
 • Можна також на одній території використовувати вільну земельну ділянку, як територію для будівництва підприємства по ГПЗ, а існуючий елеватор як виробництво по підготовці та збереженню зерна для цього виробництва.

Використовувати існуючий елеватор, розташований на одній території з підприємством по ГПЗ, як склад для сировини і одночасно для комерційної діяльності практично неможливо.

Які вимоги до елеватора на підприємстві ГПЗ?

 • Елеватор повинен мати можливість приймати сухе, кондиційне зерно з автотранспорту та залізничного транспорту.
 • На елеваторі мають бути дві технологічні лінії з функцією очищення зерна. Одна технологічна лінія приймання зерна, інша лінія для відвантаження зерна на виробництво.
 • Елеватор має бути забезпечений зерновою лабораторією.
 • На елеваторі, якій розташовано на території виробництва ГПЗ, не бажано сушіння зерна, та ведення комерційної діяльності з зерном. Вказані обмеження можна обґрунтувати відповідними розрахунками.

 

Вимоги до земельної ділянки та її інфраструктури для реалізації проекту будівництва підприємства з ГПЗ

 • Площа необхідної земельної ділянки залежить від передбачуваного річного обсягу переробки зерна та продукції, що буде вироблятися. Вона визначається проектом, min 8 га.
 • Розмір санітарної зони майбутнього підприємства визначається проектом, залежно від продукції — min 300 м, можливо — 500 м.
 • Наявність під'їзної автомобільної дороги з твердим покриттям та гарної якості з виходом на автошлях не нижче регіонального рівня.
 • Наявність залізничної гілки з виходом на залізничну станцію. За мінімального обсягу виробництва (100 тис. т), щоденний трафік (7 – 9) вагонів і більше.
 • Наявність газової магістралі високого тиску.
 • Для забезпечення min виробництва по ГПЗ необхідна потужність, що підключається, по електроенергії — від 8 МВт.
 • Для виробництва ГПЗ необхідна вода, потрібний обсяг визначається проектом. Необхідна територія з можливістю розміщення на ній глибинних свердловин із водоносним горизонтом.

Що необхідно врахувати при будівництві нових елеваторів з урахуванням перспективи їх використання у проектах ГПЗ?

 • Потрібно будувати складські приміщення, які забезпечують тривале зберігання зерна. До них насамперед відносяться склади підлогового зберігання зерна.
 • Є бюджетні сучасні будівельні технології, що зводять склади підлогового зберігання, але в Україні вони практично не використовуються.
 • Як показує аналіз сучасних проектів, навіть брендові українські проектні компанії розрахунками майбутньої роботи елеватора не займаються. Стиснуті нерозумно малим часом на проектування, і страхом втратити Замовника, вони розробляють проекти із серйозними недоглядами. Швидко це завжди погано, а в результаті дуже дорого. Проектні роботи необхідно професійно супроводжувати у процесі виконання.
 • За наявності достатньої за площею ділянки землі, при добре розвиненій авто та залізничній інфраструктурі, можна реалізувати будь-яке технічне завдання, у тому числі поєднання на елеваторі комерційної діяльності та виробництва ГПЗ, але цим мають займатися професіонали.

Розвиток галузі по ГПЗ в Україні — це стратегічний напрямок в економічному розвитку держави, що потребує цільової програми.

Тези до державної цільової програми розвитку ГПЗ в Україні:

 • Необхідні для виробництва ГПЗ зовнішні енергетичні мережі (газ, електроенергія), повинні забезпечувати власники цих мереж за свої кошти, або за кошти Замовника, з подальшою компенсацією витрат, за рахунок енергоносіїв, що постачаються.
 • Будівництво необхідної для підприємства ГПЗ станційної залізничної інфраструктури повинна забезпечувати УЗ за власний рахунок, або за рахунок Замовника, з подальшою компенсацією витрат, в рахунок послуг, що будуть надатись.
 • Держава повинна забезпечити сприятливі умови для оперативного вирішування питань, пов'язаних з виділенням земельних ділянок для будівництва житла та інфраструктури для фахівців підприємств ГПЗ.
 • Держава повинна забезпечити ремонт та експлуатацію автошляхів загального користування, від новозбудованих підприємств ГПЗ до доріг територіального рівня.
 • Держава повинна забезпечити дотримання обґрунтованих екологічних вимог, при будівництві підприємств ГПЗ, в питаннях захисту навколишнього середовища.
 • Держава повинна забезпечити пільгові економічні умови для розвитку галузі ДПЗ в Україні на найближчі 15 років, а саме:
 • нульовий ПДВ на імпорт обладнання, яке не виробляється в Україні;
 • пільги з лізингу обладнання, що імпортується;
 • пільговий період з оподаткування для новозбудованих підприємств;
 • пільги щодо надання земельних ділянок під будівництво підприємств ГПЗ або їх інфраструктури.
 • інші обґрунтовані пільги, які будуть формалізовані при розробці цієї програми.

Дмитро Шкорупеєв, керівник проектів